illyabey: (Илья Бей)
[personal profile] illyabey
Архієп. Мстислав після засідання Синоду та вибачень предстоятеля таки згадав, що він дійсно трішечки (порушив лише кілька апостольських правил, за котрі мав би бути відлучений) побешкетував у ресторації в Тернополі. Навіть на камеру ТСН вибачення попросив.
Але інколи краще жувати, ніж говорити (див. відео 4:15-5:20):
– Як людина приїжджає з дороги – їсти хоче, ну а потім … все, – розповів владика.
– А хто там кого зачіпав? – запитав журналіст.
– Маєте відео, перегляньте, будете бачити, – відповіло високопреосвященство. – Я все зі смиренністю сприймаю, і вже не такий я поганий, як мене розмалювали.
Остання фраза цього «вибачення» перекреслює все. Це ж не він поганий, це все журналюги-пройдисвіти поперекручували. А сам владика, звісно ж, невинна лялечка. Добре, що не сказав, буцімто це все наклеп. А щирість такого "покаяння" просто зашкалює.
Але і «недорішення» синоду так само свідчить про моральний образ першопастухів (=архіпастрів) УАПЦ. Невже вони гадають,що можна увесь світ вважати баранів, котрі проковтнуть усе, що їм подадуть?
Навіть якщо вони не вірять абсолютно неупередженій відеокамері, котру неможливо запідозрити в якомусь особливому ставленні до Мстислава, якщо вони зневажають навіть церковні канони, котрі велять заборонити його у служінні, ці наглядачі (бо так з грецької перекладається слово «єпископ») мали б принаймні відсторонити гультяя від служіння, хоча б для людського ока, але ж навіть цього не було зроблено. Монаха Мстислава відправили до монастиря. Покарання з покарань. За кого ж УАПЦ тримає своїх віруючих?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
1617181920 2122
2324 25 26 27 2829
30      

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 22nd, 2017 03:22 pm
Powered by Dreamwidth Studios